40 Dakika Satın Al

Reiki Hakkında

REİKİ & USUİ REİKİ

Kanji Japoncasında:

Rei: Evrensel, her yerde var olan demektir.

Ki: Chi, prana, nefes olarak adlandırılan yaşam enerjisidir.

Reiki ise 'Evrensel Yaşam Enerjisi' anlamına gelir.

     Reiki Yüce Yaradan tarafından yeryüzüne inen, ilahi şifa enerjisinin saf sevgisinden, saf ışıktan ve saf bilinçten oluşan bir şifa aktarım yoludur.

Günümüzde Reiki ile ilgili birçok asılsız bilgi mevcuttur fakat Reiki bir din veya inanç sistemine bağlı olmadığı gibi inanç ile çalışan bir enerji sistemi de değildir. Reiki’yi hümanist anlayış ve felsefe temeliyle şekillenen uzak doğu kökenli kadim bir şifa öğretisi olarak ele almak en doğrusudur. Yaş, kültür, ırk, din, dil, din, inanç veya cinsiyet ayırımı gözetilmeksizin uygulandığı gibi tüm canlılara da güven içinde Reiki verilebilir, tüm canlılar şifalandırılabilir. Uygun zaman geldiğinde kişi elbette Reiki ile tanışacaktır. Bunun için özel bir ön koşul gerekmemekle birlikte Reiki’ye duyulan ilgi, istek ve içsel çekilme hissi veya yaşamındaki realite deneyimleri ile ve içsel dünyasındaki bazı dengelerin bozulması, kişinin Reiki için tanışma zamanının geldiğinin en belirgin göstergesidir.

     Yeryüzünde bilinen ve güvenle kullanılan çok sayıda Reiki Sistemi çeşitleri bulunmaktadır. Bazı Reiki Sistemleri fiziksel şifa, bazıları ruhsal şifa, bazıları kozmik enerji, bazıları ise tekamül enerjisi niteliği taşımaktadır.

Elbette tüm etkileri birlikte içermiş olsalar da yoğun etkileri söz konusu olduğunda bu ayrımı bilinçli bir şekilde yaparak çalışmak gerekmektedir. Reiki’de güvenilir eğitmenlerle çalışmak önemlidir. Öğreticinin de öğrencisi ile aynı enerji alanında olması gerekmektedir. İşte bu sebeple güvenilir, konuya hakim bir Reiki Master’ı ile doğru yönlendirmeler eşliğinde, berrak bir enerji akışı ve saf ışık ile çalışmalarımıza devam etmemiz her zaman çok önemlidir.

  USUI REİKİ: 1900’lü yıllarda Japonya’da, ilahi bir şifa enerjisidir, Budist Rahip Dr. Mikao Usui aracılığıyla yeryüzünün ve insanlığın hizmetine sunulmuştur. Üstad Mikao Usui Reiki, çok uzun yıllar doğu kültürünün dış dünyaya kapalı olan kendine has geleneksel yapısı içinde korunmaya alınmış ve kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüzde tüm dünyada hem doğu hem de batı kültüründe güvenle kullanılmaya devam eden etkin bir şifa sistemi haline gelmiştir.

Dr. Mikao Usui, 1865 tarihinde doğmuştur. Dr. Mikao Usui tıp, psikoloji, din, ruh ve şifa  konularında bir çok çalışmalar ve araştırmalar yapmıştır. Ayrıca, kendisinin de çeşitli meditasyon ve şifa çalışmaları yaptığı bilinmektedir. Buda ve Hz. İsa gibi şifa gücü kullandığı bilinen kişiler ve çalışmalarıyla da uzun süre ilgilenmiştir.

REİKİ İNİSİYASYONU (UYUMLANMASI) VE ÇALIŞMA SİSTEMİ

      İnisiyasyon (Uyumlama): Anadolu’dan bizlere tanıdık gelen ‘El Verme’ usulü olarak bildiğimiz benzeri bir ritüeldir. Reiki Master tarafından Reiki uygulayıcısı (şifacı) olmak isteyen kişiye bu ritüel ile inisiyasyon yapılmaktadır en uygun zamanlarda kişinin Yüce Yaratıcı ile olan bağını güçlendiren ve onun Reiki kanalı olmasını sağlayan bu ritüel, sonsuz sevgi ve ışık potansiyeli ile özel bir buluşma ve kucaklaşma anıdır. Çeşitli güçlendirici metaryeller ve inisiyasyon ile kişinin mevcut frekansı, Reiki frekansına uyumlanır. Eğitmen burada kanal olmaktadır ve çakra adı verilen enerji merkezlerindeki mevcut tıkanıklıklar, kilitler, mühürler artık açılmaya başlar. Kişinin aurası güçlenir. Tamamen kişiye özel gerçekleşen ‘Öz’e Dönüş Yolculuğu’ böylelikle başlamış olur. Artık onlar şifacıdırlar. Ömür boyunca dilediklerinde hem kendileri için hem de yeryüzü ve tüm canlılar için ilahi şifa enerjisini kullanma ayrıcalığına sahiptirler. Tüm şifacılar yeryüzünün sevgi dolu ışık işçileridir.

      Reiki sisteminin kendine özgü bir inisiyasyon çalışması vardır. Reiki sistemlerinde uzaktan inisiyasyon (uyumlama) olduğu gibi Usui Reiki gibi bazı sistemlerde ise tamamen bire bir inisiyasyon esastır. Hepsi birbirinden özel ve farklı bir deneyim yaşatmaktadır. Yeter ki bunun için uygun zamana sahip olunsun.

Reiki uygulayıcıları modern şifacılardır. Sadece niyetleriyle ellerinden ve bedenlerinden bu koşulsuz sevgi dolu şifa enerjisini (Reiki) akıtmaya başlarlar. Enerji, taç çakradan girer ve tüm bedenden, tüm çakralardan geçerek kişiyi enerjiyle doldurur ve şifa verir. Ellerinden akarak hasta olan kişinin bedeninde ihtiyaç duyulan bölgeye kendiliğinden ilerler. Tıkalı olan blokajlar, negatif enerjiler tamamıyla temizlenir. Akan enerji yoğun ve bilinçlidir. Yolunu bulur. Enerjiyi akıtan şifacı ise sadece bir kanal ve aracıdır.

                

USUİ REİKİ EĞİTİM SİSTEMİ

 

Usui Reiki eğitimleri 3 temel aşamadan oluşmaktadır.

Her aşamada, bire bir inisiyasyon yapılarak ve kişiye göre düzenlenen, ayrı ayrı zamanlarda, gerekli bilgilendirmeler ışığında verilmesi esastır ve de özel olması gerekmektedir.  

Usui Reiki 1. Aşama: Başlangıç aşaması ve Fiziksel Şifa.

Usui Reiki 2. Aşama: Gelişme dönemi. Zihinsel-Duygusal Şifa ve Arınma.

Usui Reiki 3. Aşama: Kendi içinde 2 ayrı aşamadan oluşur.

3A Master Aşaması: Ruhsal şifa. Özel ruhsal çalışmalar içerir.

3B Master-Teacher Aşaması: Üstat – Öğretmenlik aşamasıdır.

ÜSTAT MİKAO USUİ’NİN SATORİ (AYDINLANMA) ANLAYIŞI VE OLUMLAMASI

‘‘Evren benim ve ben evrenim.

Evren benim içimde vardır ve ben evrenin içinde var olurum.

Işık benim içimdedir ve ben ışığın içindeyim.’’